top of page

Stimată/e membră/membru a/al UNACOR,

 

UNACOR intră în cel de al treilea an al existenței sale.

Numărul membrilor UNACOR a crescut în ultimii doi ani dar nu atât de mult cât ne-am fi dorit și așteptat.

Forța unei uniuni de creație stă în egală măsură în calitatea membrilor săi și a numărului acesteia.

Nu este un secret pentru nimeni ( lucrul acesta a fost declarat de președintele UNACOR chiar cu ocazia lansării uniunii noastre pe scena Operei Naționale din București) că scopul nostru pe termen mediu este obținerea statutului de ”organizație de utilitate publică”, moment în care, odată obținut acest statut, vom putea fi mult mai utili comunității noastre de breaslă, în primul rând prin faptul că la acel moment vom fi finanțați de la buget așa cum sunt toate uniunile de creație care beneficiază de acest statut.

Una dintre problemele majore cu care se confruntă comunitatea noastră – mai ales în ce-i privește pe coregrafi – este faptul că aceștia nu beneficiază în prezent de posibilitatea obținerii din partea statului român a suplimentului de pensie de care se bucură toți ceilalți membri ai uniunilor de creație.

Acest lucru se va rezolva de la sine odată cu obținerea statutului amintit.

Problema cea mai gravă cu care ne confruntăm este însă  ignorarea aproape totală a problemelor majore pe care le întâmpină breasla noastră pe relația cu oficialitățile de resort, ignorare a cărei singură cauză este slaba noastră organizare și, direct legată de aceasta, absența unei voci unitare și puternice, capabilă să impună punctul de vedere al unei comunități, unită și puternică ea însăși. lumea dansului este divizată, încă nu pe deplin conștientă de importanța ei în spațiul cultural românesc, și, mai ales, lipsită de o solidaritate reală de breaslă.

Din dialogul cu potențialii membri ai uniunii noastre de până acum a reieșit că reținerea majoră a acestora de a adera la uniune constă în absența unui răspuns la întrebarea ”Ce face uniunea pentru noi?”. Desigur acestei întrebări i s-a răspuns, în timp, de persoane mult mai autorizate decât noi. De pildă, într-un context similar, J.F. Kennedy îi invita pe americani să se întrebe nu ce poate  face America pentru ei ci ce pot face ei pentru America. În mod evident o comunitate care așteaptă ca altcineva din acea comunitate să facă ceva pentru comunitate nu este de fapt o comunitate. Aici suntem, la acest nivel de conștiință și de înțelegere și noi, cei care, astăzi, pretindem că facem parte din comunitatea coregrafică românească. Or, această comunitate, privită astfel, nu există de fapt. Neexistând, ne putem întreba cui i se pune această întrebare? Îi invităm și pe cei care ne-au pus nouă această întrebare să se întrebe cui i s-au adresat? Dacă i s-au adresat comunității din care ei consideră că fac parte însemnă că și-au adresat întrebarea lor înșiși.

În realitate, există în breasla coregrafică din România, doar o mână de oameni care au înțeles că cineva trebuie să înceapă să miște lucrurile și că nu mai putem aștepta la infinit ca ”altcineva” (indiferent cine ar putea fi acea entitate) să facă ceva pentru breaslă. Această mână de oameni sunteți dvs. cei care astăzi ați înțeles să deveniți membri ai UNACOR pentru a putea face ceva pentru întreaga breaslă. Numai noi putem face acest lucru. Nimeni din altă zonă a culturii nu va veni să ne întindă o mână de ajutor. Ba mai mult, acea mână nu ni se va întinde decât dacă vom fi suficient de puternici să pretindem acel sprijin care nu înseamnă nimic mai mult decât scoaterea întregii bresle dintr-o ecuație a discriminării.

 

Da, astăzi arta coregrafică din România este discriminată. Nu avem statutul de ”organizație de utilitate publică”, statut pe care-l au toate celelalte bresle artistice ( pictorii, scriitorii, arhitecții, compozitorii, interpreții de muzică) , nu avem sedii corespunzătoare pentru derularea activităților noastre specifice, nu avem sedii de școli construite prin respectarea specificului meseriei, nu avem reviste de specialitate, nu există o singură emisiune TV dedicată coregrafiei, nu avem reprezentanți ai breslei în Ministerul Culturii și în cel al Educației, etc. Nu avem NIMIC!

 

Pe  fondul acesta, al lipsei de autoritate profesională exercitată oficial, public, s-au înmulțit ca ciupercile pseudo-școlile de dans conduse de profesori amatori, fără studii de specialitate, au proliferat diletanții de toate culorile, instituții ale culturii de profil au fost confiscate de grupuri de interese, nu avem o independență bugetară a nici unei structuri de balet din teatrele de profil din țară, etc.  Avem în schimb UNACOR, avem un început bun de la care pot veni treptat toate celelalte.

Pentru aceasta trebuie să rămânem uniți și perseverenți. UNACOR poate scrie istorie, poate schimba actuala situație.

De aceea vă rugăm să vă respectați angajamentele luate față de uniune, în fond față de voi înșivă, și să acționați în așa fel încât proiectele UNACOR să poată fi duse la bun sfârșit.

Cel mai simplu gest pe care-l puteți face în sensul acesta este acela de a vă plăti cotizația anuală și, eventual, de a vira în contul UNACOR acel procent de 2% din impozitul anual care, altfel se duce într-un buget asupra căruia nu aveți niciun control.  UNACOR se susține financiar prin cotizații. Celelalte sume atrase (sponsorizări, donații) le folosim pentru a pune în scenă și pentru a face vizibile astfel acțiunile mari ale UNACOR cum sunt Galele, special concepute pentru a atrage atenția oficialilor asupra existenței noastre. Dar cheltuielile curente ( plata obligatorie a unui contabil, întreținerea paginii web, etc.) se fac din sumele colectate din cotizații.

De aceea vă rugăm pe toți cei care sunteți restanți cu plata cotizației să o achitați cât mai curând.

O situație la zi a acestor plăți o puteți găsi pe pagina de web a uniunii (www.unacor.com) accesând secțiunea ”membri plini” și descărcând lista în XLS plasată acolo. Pentru efectuarea plății utilizați nr. de cont al UNACOR: Cont BCR: RO54RNCB0080152801530001 Filiala Sala Palatului – București nr. de cont pe care-l găsiți și pe pagina web a UNACOR accesând secțiunea ”Cum devin membru”.

Vă rugăm să urmăriți periodic paginile UNACOR mai ales în această perioadă în care încercăm să pregătim la Sibiu, sub amabila găzduire a TBS și a managerului general dl. Ovidiu Dragoman, vicepreședinte al  UNACOR,  prima Adunare generală a membrilor uniunii, adunare a cărei Ordine de zi va fi anunțată la începutul lunii martie pe pagina noastră web și vă va fi trimsă și pe adresa personală de E-mail.

 

Vă doresc tuturor membrilor UNACOR mult succes în proiectele voastre, inspirație și putere de muncă.

 

 

 

 

Președinte UNACOR

 

Prof. univ. dr. Sergiu Anghel

bottom of page