top of page

Diaspora coregrafică românească

În timpul perioadei comuniste, mai ales după anii de relativă liberalizare (70-77) foarte mulți balerini, dansatori și coregrafi români au fost nevoiți să ia calea exilului din cauza intruziunilor tot mai violente ale comuniștilor în stabilirea normelor realismului socilaist în artă. Vom publica aici portrete ale marilor balerini și coregrafi, autoexilați ai conștiinței, pentru a întregi astfel pleiada marilor artiști ai scenei de balet din România, o scenă incompletă în absența acestor mari nume ale dansului care și-au adus contribuția atât în țară cât și în străinătate la mai buna cunoaștere a culturii române.

bottom of page