top of page

 

apelul presedintelui unacor

Tuturor celor cărora le pasă de viitorul artei coregrafice din România

Scrisoare deschisă

Stimați colegi, profesioniști ai artei coregrafice din România, practicanți ai oricărei forme de artă a dansului, atât în spațiul instituțional cât și în sfera freelance, vă adresez tuturor invitația de a vă alătura eforturilor întreprinse de grupul de profesori, balerini, coregrafi și manageri de instituții de profil, constituiți în Grupul membrilor fondatori pentru înființarea Uniunii Artei Coregrafice din România și de a vă da întregul concurs în vederea atingerii graduale a etapelor și obiectivelor propuse și acceptate cu această ocazie. Iată-le:

UNACOR consideră că Arta coregrafică este o componentă fundamentală a oricărei culturi majore și face – acolo unde ea este prezentă și cultivată – distincția evidentă dintre culturile tradiționale marcate de un unic suflu retrospectiv și conservator, făcându-le să funcționeze după o paradigmă eleată și marile culturi occidentale, caracterizate de inovație, spirit dinamic, inventiv, toate, caracteristici ale unui spirit heraclitean.

Arta dansului trebuie să devină o alternativă - alături de celelalte discipline artistice - a educației în școli (nu doar în cele de specialitate) punându-se astfel capăt unei îndelungate și nedrepte discriminări pozitive care a dus ca doar muzica și desenul să fie considerate materii necesare de predare în școlile generale. Punând capăt acestui fenomen, absolvenții facultăților de coregrafie vor putea beneficia de aceeași șansă - pe care recent au câștigat-o și absolvenții facultăților de teatru - la găsirea unui loc de muncă de care s-au bucurat ani de zile doar absolvenții de conservator sau cei ai facultăților de arte plastice.

Uniunea va urmări ca toate aceste discriminări la care arta dansului a fost supusă ca urmare a absenței unei voci publice puternice și credibile să înceteze, uzând de toate mijloacele legale pentru a schimba vechea optică a responsabililor din domeniul educației.

Grupul membrilor fondatori consideră că este o datorie a tuturor profesioniștilor din sfera artei coregrafice să se implice în conturarea profilului Uniuni, mai mult, că este o datorie de onoare a acestei generații care s-a născut într-o lume liberă să nu continue greșelile trecutului, oferind în felul acesta o nouă șansă artei noastre și viitoarelor generații de artiști ce ne vor urma.

 

Membrii grupului fondator sunt conștienți că în cadrul unei Uniuni unde se vor regăsi diverse categorii de profesioniști, diversitatea de opinii, contradicțiile, chiar lupta internă pentru afirmarea unor valori împotriva altora sunt lucruri normale și se obligă să asigure un cadru democratic tuturor dezbaterilor și acțiunilor ce au un rol constructiv, oferind oricărui membru dreptul la liberă expresie și neîngrădind în nicio formă dialogul dintre membrii Uniunii.

Uniunea dorește o bună colaborare cu toate structurile similare din țară propunându-și să lucreze alături de celelalte uniuni profesionale la elaborarea legislației privind interesele colective de profil și va fi parte la orice acțiuni revendicative inițiate de acestea, dacă evoluția lucrurilor o va impune.

Uniunea se va arăta în permanență deschisă propunerilor de restructurare, de ameliorare a activității și de reconfigurare  a scopurilor sale, în funcție de o dinamică a realității, al cărei ritm accelerat impune adaptări din mers și – uneori – schimbări radicale ale direcției de dezvoltare.

Am pus bazele Uniunii Artei Coregrafice din România.  Vă așteptăm să o construim și să o înălțăm împreună!

 Prof.univ.dr. Sergiu Anghel

bottom of page